Chương trình mổ mắt miễn phí vào tháng 9, 10, 11-2020

Published August 27, 2020

Quý Hội Viên thân mến,
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang làm ảnh hưởng khá nhiều đến
sinh hoạt khắp nơi trong và ngoài nước, Quỹ Tình Thương USA kính mong
Quý hội viên và gia đình được mọi sự an lành, may mắn.

Ban Nội Vụ QTTUSA xin thông báo :

́***CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN:

1/ Chương trình mổ mắt miễn phí ở miền Trung vào tháng 10-2020 
va` miền Bắc vào tháng 11-2020: chúng tôi hy vọng giúp được 50 
ca cho mỗi miền,chi phí cần khoảng 3400 USD. Chúng tôi xin đề 
nghị trích ngân quỹ  1000 USD, chúng tôi mong nhận được đóng góp 
thêm từ Quý Hội Viên. Kính mong Quý Hội Viên gởi đóng góp trứơc 
ngày 15 tháng 9. Xin chân thành cám ơn

2/Chương trình mổ mắt miễn phí ở Lâm Đồng vào tháng 9-2020: hội 
chúng ta đã nhận được đủ ngân khoản để giúp 50 ca. Xin chân 
thành cám ơn những Quý Hội Viên đã đóng góp cho chương trình 
này.

***CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HOÀN TẤT :

  Chương trình mổ mắt miễn phí ở đảo Phú Quý:vào cuối tháng 6 
vừa qua hội  QTTUSA cùng nhóm từ thiện Minh Tâm và hội y tế 
Bác Ái đã thực hiện thành công chương trình đem áng sáng cho 
bà con đảo Phú Quý

Xin Quý Hội Viên vui lòng xem hình ảnh của  chương trình này qua

liên kết: 
https://www.facebook.com/huyentran.truongthi.9/videos/1291578461036242/

Hội QTTUSA luôn hy vọng có được những đóng góp thường xuyên và lâu dài

từ Quý Hội Viên để hội có thể thực hiện được nhiều hơn nữa những chương

trình thiện nguyện trong tương lai.  Hội QTTUSA sẽ không tồn tại và phát

triển nếu không có sự quan tâm của Quý Hội viên.

Mọi đóng góp có thể làm trên mạng qua http://www.quytinhthuongusa.org

hoặc chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc QTTUSA và gởi về

địa chỉ như sau. Mọi đóng góp của Quý Vị sẽ được khấu trừ thuế:

   QTTUSA

     111 ILWACO PL SE

     Renton WA 98059
hoặc

  QTTUSA
     134 ILWACO PL SE

     Renton WA 98059

Những hội viên ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô

Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư

bannoivu_facebook@quytinhthuongusa.org

*** THÔNG BÁO NGÂN QUỸ : tới ngày 15 tháng 8, 2020:

– Ngân quỹ chi: 1743.15 USD cho chương trình mổ mắt miễn phí ở đảo 
Phú Quý
– Ngân quỹ thu: 1063.26 USD
– Ngân quỹ còn lại: 6281.73USD (bao gồm số tiền còn lại đã dành cho
đợt mổ mắt sắp tới ở Lam Dong)

  -Hội QTTUSA xin chân thành cám ơn Trinh Nguyen va Nguyen Huong
đã đóng cho những chương trình sắp tới.

Xin chân thành cảm tạ,
Minh Nguyet
Email: nguyetho.bannoivu@quytinhthuongusa.org