CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN

Published January 19, 2021

1/Chương trình giúp lũ lụt Miền Trung:

Nhờ vào sự hỏi thăm, đề nghị ban đầu của một số hội viên, QTTUSA lần đầu tiên tổ chức chương trình cứu trợ lũ lụt miền Trung.  Kết quả là chúng tôi vô cùng cảm kích, vui mừng cho sự thành công lớn lao của chương trình này.  Chúng tôi được tiếp nhận đóng góp ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi nên đã thực hiện được thành công cả 4 chương trình một cách mỹ mãn. Hơn nữa chúng tôi thật may mắn có được cô Huyền Trân và quý mạnh thường quân tại Việt Nam đã không ngại khó khăn trắc trở, đi đến từng địa điểm trao quà và trở về bình an.

Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và gia đình.   Mong những hình ảnh ghi nhận được chia sẽ phần nào hoàn cảnh của bà con miền Trung và sự thành công của các chuyến đi cùng mang lại nụ cười ấm áp đến quý vị.

QTTUSA HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG ĐỢT 1

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=102891331244448&set=a.237938527739727

QTTUSA HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG ĐỢT 2

https://www.facebook.com/media/set?vanity=102891331244448&set=a.237674814432765

QTTUSA HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG ĐỢT 3

https://www.facebook.com/media/set?vanity=102891331244448&set=a.237638831103030

  QTTUSA HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG ĐỢT 4

https://www.facebook.com/media/set?vanity=102891331244448&set=a.245755060291407

2/ Chương trình giúp mổ mắt miễn phí ở Xuân Lộc và Đồng Nai :

Vào ngày 21 tháng 11 và ngày 16 tháng 12 hội chúng ta đã đồng hành với hội tế Bác Ái giúp 70 ca mỗ mắt ở Xuân Lộc và 20 ca mỗ mắt và tặng thuốc bổ mắt ở Đồng Nai.

Xin Quý Hội Viên vui lòng xem liên kết ̣để thấy được hình ảnh của chương tr̀nh giúp mổ mắt.

Chương Trình Đem Ánh Sáng Đến Người Nghèo – Xuân Lộc

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=102891331244448&set=a.237943877739192

  Chương Trình Đem Ánh Sáng Đến Người Nghèo – Đồng Nai, Long An

https://www.facebook.com/media/set?vanity=102891331244448&set=a.237645147769065