Xin lưu ý- thông báo mới nhất từ QTTUSA

Published June 9, 2021

Quý Hội Viên thân mến,

Tuy dịch bệnh COVID-19 đang giảm dần ở Mỹ nhưng ở Việt Nam dịch bệnh lại bùng phát làm hạn chế buôn bán làm ăn. Dân lao động rơi vào cảnh thiếu công ăn việc làm khiến cho cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn. Chúng tôi mong muốn được giúp cho một số gia đình khó khăn, rất cần sự giúp đỡ cấp bách, mà cô Huyền Trân đã và đang giúp khảo sát lập danh sách .  Vào thời điểm này đúng là như cha ông ta có nói :” một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Cô Huyền Trân và các thiện nguyện viên hiện đang sinh sống ở quận Gò Vấp. Vì không thể nào đi đến những vùng lân cận để giúp vì lệnh quanh vùng nghiêm ngặt cho nên lần cứu trợ này sẽ giúp dân lao động ở quận Gò Vấp. Khi có thể đi lại thoải mái hơn chúng tôi sẽ cố gắng giúp những vùng lân cận. Chúng tôi dự tính giúp mỗi  gia đình 1 triệu VND (khoảng 50 USD).

Ban nội vụ xin đề nghị trích quỹ của hội 300 USD .Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đóng góp thêm từ Quý Hội Viên để có thể giúp nhiều gia đình đang gặp khó khăn.

Xin Quý Hội Viên vui lòng cho ý kiến và đóng góp trước ngày 20 tháng 6 năm 2021

Mọi đóng góp của Quý Hội Viên sẽ được khấu trừ thuế.  Mọi đóng  góp có thể làm trên mạng qua http://www.quytinhthuongusa.org

hoặc chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc QTTUSA và gởi về địa chỉ như sau.

    QTTUSA
    111 ILWACO PL SE
    Renton WA 98059
hoặc

QTTUSA
    134 ILWACO PL SE
    Renton WA 98059

Những hội viên ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô
Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư
bannoivu@quytinhthuongusa.org

Xin chân thành cảm tạ,

Minh Nguyet
Email: nguyetho.bannoivu@quytinhthuongusa.org