Giúp Cô Lê Thị Kính

Event Date: March 31, 2017

Cô Kính hiện đang chăm sóc 12 người già neo đơn nhưng cô lại đang bị ung thư vú đã bị cắt hết 1 bên và đang xạ trị nhưng hiện nay cô đã hết khả năng chi trả cho những lần xạ trị kế tiếp. Cô đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm vì nếu cô có mệnh hệ gì những cụ già đang được cô chăm sóc sẽ ko còn ai lo nữa. Cơ sở Camillo này ( xin xem hình đính kèm) do chính cô mở ra. Ngoài tự lo, Cô cũng nhờ các nhà hảo tâm nào quen biết giúp đỡ để nuôi các cụ già.

Ban nội vụ xin đề nghị trích ngân quỹ giúp cô: 300 USD

Kính mong Quý Hội Viên vui lòng cho ý kiến và gởi đóng góp về QTTUSA trước ngày 31 tháng 3, 2017. Xin cám ơn.

Mọi đóng góp có thể làm trên mạng qua www.quytinhthuongusa.org hoặc xin vui lòng viết chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc QTTUSA và gởi về địa chỉ như sau (xin vui lòng ghi đóng góp riêng cho chương trình nào hay cho những chương trình chung). Mọi đóng góp của Quý Vị sẽ được khấu trừ thuế:

QTTUSA
111 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

hoặc

QTTUSA
134 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

Những hội viên ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com.

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư bannoivu@quytinhthuongusa.org