Giúp miền Trung trong mùa lũ lụt đợt 2

Event Date: November 30, 2016

Vì vấn đề nhân sự và phương tiện chuyên chở có giới hạn, số quà tặng chỉ đạt được một số lượng cho phép. Vì thế nên ngân quỹ giúp lũ lụt miền trung chưa được dùng hết trong đợt 1. Thêm vào đó ban nội vụ cũng đã nhận được yêu cầu của một số hội viên muốn chúng tôi tiếp tục kêu gọi đóng góp giúp lũ lụt miền trung với hy vọng gom cùng với ngân khoản còn lại từ đợt cứu trợ 1 để thực hiện được chuyến đi đợt 2 tới đây.

Kính mong Quý Hội Viên vui lòng cho ý kiến và gởi đóng góp về QTTUSA trước ngày 30 tháng 11, 2016. Xin cám ơn.

Mọi đóng góp có thể làm trên mạng qua www.quytinhthuongusa.org hoặc xin vui lòng viết chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc
QTTUSA và gởi về địa chỉ như sau( xin vui lòng ghi đóng góp cho chương trình nào hay cho những chương trình chung). Mọi đóng góp của Quý Vị sẽ được khấu trừ thuế:

QTTUSA
111 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

hoặc

QTTUSA
134 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

Những hội viên ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư bannoivu@quytinhthuongusa.org