Giúp miền Trung trong mùa lũ lụt

Event Date: November 4, 2016

Năm nay chúng tôi rất vui khi biết được hội chúng ta có thể giúp được miền Trung vì có nhân lực ở Việt Nam đi giúp trực tiếp.

Ban nội vụ xin đề nghị trích quỹ 300 USD để giúp anh Tuấn và $700 USD để giúp miề n Trung. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm nhiều đóng góp riêng cho anh Tuấn và cho miền Trung từ Quý Hội Viên.

Xin chân thành cám ơn.

Kính mong Quý Hội Viên vui lòng cho ý kiến và gởi đóng góp về QTTUSA trước ngày 31 tháng 10, 2016. Xin cám ơn.

Mọi đóng góp có thể làm trên mạng qua www.quytinhthuongusa.org hoặc xin vui lòng viết chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc QTTUSA và gởi về địa chỉ như sau( xin vui lòng ghi đóng góp cho chương trình nào hay cho những chương trình chung):

QTTUSA
111 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

hoặc

QTTUSA
134 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

Những hội viên ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com.

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư bannoivu@quytinhthuongusa.org