Giúp Mỗ Mắt Miễn Phí đợt 2

Event Date: October 31, 2019

Nhờ nhận được thật nhiều đóng góp từ Quý Mạnh Thường quân và Hội Viên, sau khi hoàn tất giúp mỗ mắt miễn phí đợt 1, hội vẫn còn $1,508 USD. Số tiền này sẽ được sử dụng cho chi phí mổ mắt đợt 2. Mục tiêu gây quỹ đợt hai sẽ là $4,500 USD (khoảng trên dưới 120 ca mổ). Hội sẽ trích ra một số nhỏ để giúp những bệnh nhân nghèo có đuợc phương tiện di chuyển. Dự tính cho chương trình mổ mắt đợt 2 sẽ vào tháng 11 năm 2019. Mong nhận được sự đóng góp của quý hội viên trước ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Mọi đóng góp có thể làm trên mạng qua www.quytinhthuongusa.org hoặc xin vui lòng viết chi phiếu pay to order of QUY TINH THUONG USA hoặc QTTUSA và gởi về địa chỉ như sau (xin vui lòng chú thích đóng góp riêng cho chương trình nào hay cho những chương trình chung). Mọi đóng góp của Quý Vị sẽ được khấu trừ thuế:

QTTUSA

111 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

hoặc

QTTUSA

134 ILWACO PL SE
Renton WA 98059

Những mạnh thường quân ở Việt Nam muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với cô Mộng Hằng qua điện thư phuchangdl@yahoo.com

Mọi ý kiến hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua điện thư bannoivu@quytinhthuongusa.org