Past and Upcoming Events

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN (Nhân dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán sắp đến)

January 15, 2019 at 12:00 am Location:

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRONG THA’NG 6

June 1, 2018 at 12:00 am Location:

Tổ chức từ thiện khi Tết đến

February 16, 2018 at 12:00 am Location:

Giúp mỗ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Sài Gòn và những vùng lân cận

December 4, 2017 at 12:00 am Location:

Giúp cho em Nguyễn Thị Thanh

September 30, 2017 at 5:09 pm Location:

MÁI ẤM NGHĨA TÌNH cho chú Nguyễn Hữu

September 30, 2017 at 4:59 pm Location:

Giúp bé Kim Ngân

June 20, 2017 at 12:00 am Location:

Giúp gia đình anh Tô Văn Hai

June 20, 2017 at 12:00 am Location:

Giúp Chùa Quang Châu ở Đà Nẵng

March 31, 2017 at 1:51 am Location:

Giúp viện dưỡng lão Tịnh Đức ở Huế

March 31, 2017 at 1:48 am Location: