Past and Upcoming Events

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

January 12, 2020 at 12:00 am Location:

Giúp Mỗ Mắt Miễn Phí đợt 2

October 31, 2019 at 12:00 am Location:

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN SẼ THỰC HIỆN

September 30, 2019 at 12:00 am Location:

Giúp mỗ mắt miễn phí vào đầu tháng 7,2019

July 1, 2019 at 12:00 am Location:

Giúp trại mồ côi Thanh Xuân ở Bảo Lộc

May 10, 2019 at 12:00 am Location:

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN (Nhân dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán sắp đến)

January 15, 2019 at 12:00 am Location:

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRONG THA’NG 6

June 1, 2018 at 12:00 am Location:

Tổ chức từ thiện khi Tết đến

February 16, 2018 at 12:00 am Location:

Giúp mỗ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Sài Gòn và những vùng lân cận

December 4, 2017 at 12:00 am Location:

Giúp cho em Nguyễn Thị Thanh

September 30, 2017 at 5:09 pm Location: