Past and Upcoming Events

Giúp Chùa Quang Châu ở Đà Nẵng

March 31, 2017 at 1:51 am Location:

Giúp viện dưỡng lão Tịnh Đức ở Huế

March 31, 2017 at 1:48 am Location:

Giúp ông Sang,bà Hiếu

March 31, 2017 at 1:42 am Location:

Giúp Cô Lê Thị Kính

March 31, 2017 at 1:41 am Location:

Tổ chức từ thiện khi Tết đến

January 20, 2017 at 12:00 am Location:

Giúp miền Trung trong mùa lũ lụt đợt 2

November 30, 2016 at 11:59 am Location:

Giúp miền Trung trong mùa lũ lụt

November 4, 2016 at 11:59 pm Location:

Đóng Góp Giúp anh Tô Ngọc Tuấn

November 4, 2016 at 11:50 pm Location:

Đóng Góp Giúp Bé Hồng Ngọc

August 30, 2016 at 10:00 am Location: Xã Nam Đản, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An